VIII. Mistrovství republiky stopařů ČR SKS TART 2009
Publikováno: 12. 8. 2009
PROPOZICE
VIII. Mistrovství republiky stopařů ČR
SKS TART 2009

Termín konání: 2. — 4. října 2009
Místo konání: Rekreační zařízení POHODA ŠUBIŘOV(KONICE)
Pořadatel: Výkonný výbor SKS TART
Uzávěrka přihlášek: 15. září 2009
MR se koná jako soutěž jednotlivců v plném rozsahu zkoušky SPT3 s možností zapsání zkoušky při splnění podmínek ZŘ TART. Podmínkou účasti je členství v SKS TART a splněná zkouška TI nebo SPT1. Dále je možnost účasti zástupců PČR, AČR, CS, VS, MP a Policejného zboru SR. Titul Mistr republiky stopařů bude udělen pouze členu SKS TART.
Na závěrečném ceremoniálu bude vyhlášen Všestranný mistr republiky SKS TART na rok 2009 a pořadí dalších umístěných závodníků ve všestranných.
Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí součet obou stop, dále stopa 4 hod. a 2 hod. v tomto pořadí.
Prezentace závodníků proběhne v areálu POHODA dne 2. 10. 2009 od 16.00 do 18.00hod.
Stravné a nocležné se bude platit při prezentaci.
Přihlášky zasílejte na adresu: Ilona Svobodová
Konětopská 43
Čečelice
27732 Byšice
Případné dotazy zodpoví předseda Výcvikové komise na tel. 723 186 519.
Počet startujících je omezen na 24 závodníků. Účast bude stanovena podle pořadí došlých přihlášek.

Organizační štáb MR:
Mistr sportu Honza Dubový
Mgr. Vojtěch VITÁSEK
Antonín NAVRÁTIL
Mgr. Jan Komárek
Věra Součková
Ilona Svobodová
Ředitel MR:
Předseda organizačního výboru:
Technický ředitel :
Hlavní rozhodčí:
Ekonom:
Vedoucí sčítací komise:

Rozhodčí a kladeče deleguje Výcviková komise SKS TART. Všeobecná ustanovení:
Každý účastník předloží očkovací průkaz psa splatným očkováním. Z účasti jsou podle zákona č. 246/1992 Sb. vyloučeni psi, na kterých bylo provedeno kupírování ušních boltců za účelem změny vzhledu zvířete. Losování startovních čísel proběhne při prezentaci a členové SKS TART předloží výkonnostní knížku TART. Každý účastník plně odpovídá za svého psa po celou dobu akce. Pes bude opatřen náhubkem.

Všeobecné informace:
Ubytování je zajištěno ve dvou až šestilůžkových pokojích se společným hygienickým zařízením. Cena za lůžko a noc 250,- Kč. Cena za celodenní stravování na osobu 160,- Kč. Parkování vozidel a přepravních vozíků na psy je zajištěno v areálu vyhrazeném pro mistrovství.
Požadavky na ubytování a stravování zasílejte v dostatečném předstihu společně s přihláškou, na požadavky zaslané po uzávěrce nebude brán zřetel.

Pátek 2. října 2009 pro organizační štáb a kladeče stanoven samostatně.
14.00 – 15,00 hodin Prezentace a ubytování Organizační štáb, rozhodčí
15,00 - 16,00 hodin Porada vrchní rozhodčí Ved.úseků,kladeči,rozhodčí
16,00 - 17,00 hodin Obhlídka terénů na stopy Ved.stop,kladeči, rozhodčí
17,00 - 18,00 hodin Porada Organizační štáb, rozhodčí,…
18,00 - 19,00 hodin Večeře Všichni přítomní
19,00 - 22,00 hodin Osobní volno
Sobota 3. října 2009
08,00 - 09,00 hodin Prezentace závodníků
09,00 - 10,00 hodin Veterinární přejímka psů
10,00 - 11,00 hodin Porada závodníků
11,00 - 11,30 hodin Oběd pro závodníky
11,30 - 12,00 hodin Odjez na vypracování stop
12,00 - 14,30 hodin Vypracování 4 hod. stop
14,30 - 15,00 hodin Slavnostní zahájení mistrovství
15,00 - 17,00 hodin Prověření poslušnosti
17,00 - 19,00 hodin Setkání V.I.P.
19,00 – 20,00 hodin VEČEŘE
20,00- 02,00 hodin SPOLEČENSKÝ VEČER


Neděle 4. října 2009
07,00 - 08,30 hodin Budíček,snídaně
08,30 - 09,00 hodin Odjezd na vypracování stop
09,00 - 10,30 hodin Vypracování stop
10,30 - 11,30 hodin Úklid prostoru ustájení psů
11,30 - 12.30 hodin Oběd
12,30- 13.00 hodin Příprava na vyhlášení výsledků
13,00 - 14,30 hodin VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Výše uvedený časový harmonogram má pouze informační charakter a pořadatel si vyhrazuje právo tento upravit dle počtu závodníků přítomných na této akci.
POPIS CESTY NAJDEŠ: INTERNET MAPY. CZ ŠUBIŘOV U KONICE
PŘIHLÁŠKA
NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY STOPAŘŮ ČR SKS TART 2009
2. – 4. ŘÍJNA 2009 ŠUBIŘOV U KONICE

Příjmení ………………………………………………………………………………
Jméno …………………………………………………………………………………
Adresa ………………………………………………………………………………..
Telefon………………………………………………………………………………..
Jméno psa …………………………………………………………………………….
Chovná stanice ………………………………………………………………………
Plemeno ………………………………………………………………………………
Člen regionu SKS TART (složky) …………………………………………………..
Žádám o zajištění ……………….lůžek (včetně doprovodu) a stravy.
Přihlášky zasílejte na adresu : Ilona SVOBODOVÁ
Konětopská 43
Čečelice 277 32 Byšice
Mobil:775 255 339
Uzávěrka přihlášek 15. Září 2009