.a těraz babo raď. Přijmout dospělého KAVKAZKÉHO PAST PSA?
Publikováno: 12. 11. 2008
Před třemi dny mi volal jeden chovatel, zda bych mu radil si vzít dospělého kavkazana. Co si o psu myslím a popsal mi jeho chování. Přesto, že je sám chová, tak potřebuje radu. Pes je k mání a to i přes to, že je chovný a vyhrál nejednu soutěž z výkonu TĚCHTO PSŮ. Za důvod, proč jde ,,z domu" držitelé udávají, že se ho začínají bát. Již vážně přemýšleli, jak se situace vyhrocuje, že jej utratí...
Nebylo co přemýšlet a psa si tedy včera přivezl domů

MŮJ KOMENTÁŘ K VELMI NEBESPEČNÝM PSŮM řeknu - jednou, odporně dlouhou větou:
- Mám zkušenost, že takoví pokažení,či od přírody nebezpeční psi, dá-li se jim následně odborný výcvik, jsou díky tomu, že mohli bez většího ovlivňování majitelů NARŮST V TAKOVÉ OSOBNOSTI, později k nezaplacení.


- Vůbec se nedivím, že takový pes vyhrává na závodech.
- Jen se divím, že pes tak vycvičený někoho ,zobl.“
- Nicméně již jsem se s takovým setkal.
Jednalo se o mladého dobrmana, co byl druhý na Národním přeboru České republiky.
Dovedete si představit, jak musel být vymakaný a přesto psovoda napadl, když večer při krmení odcházel z kotce.
Až změna majitele odbourala tyto ataky. Nový majitel byl velmi zkušený a až zlý člověk, který si psa nepřipustil nikdy k tělu.
- obecně nedoporučuji změnu majitele, jelikož to většinou nic nevyřeší. Pes se jen rozkouká a začne nanovo tak, jak je naučený (I zlozvyk je často složitý, podmíněný reflex.). Postupně zjistil, jaké chování je pro něj nejvýhodnější.

Vraťme se ale k našemu ,, KAVKASKÉMU PASTEVECKÉMU PSU. "
S novým majitelem čile (po telefonu) komunikuji a snažím se mu poradit co s ním kdy dělat a jak se při jeho skutcích zachovat.

Až dnes v noci jsem si vzpomněl, že jsem na podobné téma již někomu psal a tak jsem zmiňovanou radu vyhledal. Přestože je bez dotazu, tak si čtenář z mé odpovědi snadno domyslí, že jde v podstatě o podobný problém. Kdysi dávno mi rozličné otázky, týkající se ,,poruch chování psů,, pí. Zuzana Trankovská - někdejší šéfredaktorka PPČ, v obálce posílala (Ta, ani její obsah, se nezachovala.). Abych je nemusel pracně přepisovat (Počítače jsme ještě neměli.), tak dotaz byl uložený v Praze pod ev. číslem a já třeba - po měsíci ji konkrétní odpověď zpátky poštou odeslal a hned bylo jasný (díky ev. č.), o kterou odpověď jde. I. E


Milá Zuzko,
opět se rád zmíním o tomto plemeni, aby si čtenář mohl udělat širší představu. Toto plemeno prokazatelně existuje 600 let. Odhaduje se ovšem, že je mnohem starší. Hovoří se o dobách před našim letopočtem.

Kavkazký pastevecký pes a Asiat byl dříve užíván jako ochránce a hlídač stáda.Jeho úloha spočívala vtom,že zaháněl medvědy a vlky.Podle L.Beckmanna: Když stáda přenocovala venku,sehnali je do houfu a psi ,kteří doprovázeli stádo(až 2000kusů),se umístili v určité vzdálenosti tak,že se na zem položil vždy kus kůže,na kterém měl pak pes svůj nocleh a ke kterému se vždy vracel. Psi tábořili poněkud stranou na místech odkud mohli dobře hlídat.***