ZKOUŠKA PRACOVNÍ UPOTŘEBITELNOSTI I. STUPNĚ - ZPU - 1
Publikováno: 7. 2. 2011
ZKOUŠKA PRACOVNÍ UPOTŘEBITELNOSTI I. STUPNĚ - ZPU - 1

CVIKY ZÁKLADNÍ ČÁSTI

1.PŘIVOLÁNÍ
viz. popis u zk. ZOP

2.OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA
viz. popis u zk. ZOP

3.SEDNI - LEHNI - VSTAŇ
Provádí se výhradně bez vodítka, jinak platí popis cviku č.4 u zk. ZOP.

4.ŠTĚKÁNÍ
Psovod stojí s neupoutaným psem sedícím u nohy. Na pokyn rozhodčího dá psovi povel „ Štěkej „, pes musí nejméně 3x hlasitě zaštěkat .

5.APORT VOLNÝ
Jako aport (viz.čl.6) nelze použít výstroj psa ani pamlsky (např. kost, předměty z bůvolí kůže apod.). Pes sedí při odhazování předmětu volně u nohy psovoda, nesmí být přidržován. Aport se odhazuje na vzdálenost min. 10 kroků. Předmět musí pes přinést těsně před psovoda.

6.SKOK VYSOKÝ
Výška překážky : 100 cm - pro psi s kohoutkovou výškou nad 50 cm
80 cm - pro psi s kohoutkovou výškou 36 - 50 cm
50 cm - pro psi s kohoutkovou výškou do 35 cm
Popis překážek je uveden v čl.6.
Psovod stojí s neupoutaným psem před překážkou. Na pokyn rozhodčího vyšle psa s povelem „ Vpřed „ přes překážku a sám ho podél překážky následuje. Za překážkou se na další pokyn rozhodčího psovod zastaví a psa usměrní k noze.

7.SKOK ŠPLHEM
***