ZKOUŠKA OVLADATELNOSTI PSA - ZOP
Publikováno: 7. 2. 2011
Před zahájením kterékoliv zkoušky se provádí prověrka chování psa k cizí osobě - rozhodčí zepředu, normální chůzí přijde k psovodovi (pes na vodítku, bez náhubku, může být přidržován psovodem) a provede kontrolu tetovacího čísla nebo jeho absenci. Výsledek prověrky se nezaznamenává, ale nepřípustné chování psa má za následek nepřipuštění ke zkouškám - uvede se potom na bodovací lístek.
Správné chování psa - sebevědomý, pozorný, nebojácný;
přípustné chování psa - nejistý, těkavý, lehce podrážděný;
nepřípustné chování psa - nejistota, bázlivost, kousavost, útočnost.


ZKOUŠKA OVLADATELNOSTI PSA - ZOP

CVIKY ZÁKLADNÍ ČÁSTI
1. PŘIVOLÁNÍ
Varianta A
Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel „ Volno „ musí vzdálit od psovoda nejméně 10 kroků. Psovod se na pokyn rozhodčího zastaví a otočí se čelem ke psu, na další pokyn rozhodčího přivolá psa povelem „ Ke mně „. Pes má radostně a přímou cestou přiběhnout k psovodovi a usednout před něj. Na další povel „ K noze „ má pes usednout k noze psovoda.

Varianta B
Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel „ Volno „ musí vzdálit od psovoda nejméně 10 kroků.. Psovod na pokyn rozhodčího zavelí „ K noze „. Pes se má radostně a přímou cestou zařadit k levé noze psovoda a pokračovat s ním v chůzi. Na pokyn rozhodčího se psovod zastaví a pes na povel „ K noze „ nebo „ Sedni „ usedá k jeho levé noze.***