Jak vypadá dlouhodobé odložení podle ZVV3.
Publikováno: 11. 4. 2010
Co tomuto dodatku předcházelo, naleznete v Diskuzi č.: 2677.
Jde o dokončení odpovědi pro Jindru a také pro správné představy lidiček, kteří již tuto naši národní (I pro SK, kdy ZVV = SVV.) všestrannou a vrcholovou zkoušku znají snad jen z doslechu.

JAK VYPADÁ DLOUHODOBÉ ODLOŽENÍ PODLE VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY Z VÝKONU : ZVV3 a co s tím může souviset.

Pes musí ležet na místě odložení a nesmí změnit polohu. Psovod odchází do klubovny (Na IPO3 je to podstatně lehčí. Tam se odchází jen za maketu, přímo na place.). Po odcvičení druhého psa, se na pokyn rozhodčího vrací zase ke svému psu (Na zkouškách souběžně cvičí dva psi. Jeden je dlouhodobě odložen a druhý zatím provádí, pod dohledem rozhodčího z výkonu, cviky poslušnosti.). Na další povel psa posadí a na další se pak jde odhlásit k rozhodčímu, nebo nastupuje na vlastní poslušnost. To podle toho, co dělá dříve. Zda odložení, nebo ostatní cviky poslušnosti.
V podstatě tedy není dlouhodobé odložení na trojce těžké. Může ale úspěch výrazně ovlivnit. Na tak vysokou zkoušku má z různých důvodů jen velmi málo psů a psovodů. Zde schází každý udělený bod (Jednotlivé výkony se ve všech disciplínách bodují a pokud složí psovod se psem alespoň 70% bodů, tak je mu zkouška zadána.).***